سفید نیمه پوششی

رنگ سفید نیمه پوششی کد 113-2
با پیستوله رنگ اجرا میشود و مقدار رنگ بیشتری بر روی کار قرار میگیرد و رنگ کرم چوب در زیر رنگ مشخص نیست اما بافت چوب مشخص است.
این مدل رنگ افزایش قیمت دارد.

دکمه بازگشت به بالا
×