استفاده از پاسپارتو در نقاشي

پاسپارتو در نقاشي و عكاسي بسيار زياد استفاده مي شود. پاسپارتو در رنگ هاي مختلفي وجود دارد و همين عامل باعث مي شود تا زيبايي اثر هنري و نقاشي چندين برابر شود..پاسپارتو مي تواند به رنگ هاي سفيد، سياه، سبز، قرمز، زرد يا آبي باشد. پاسپارتو در زيبايي قاب و نقاشي تاثير به سزايي دارد

"/> موارد استفاده از پاسپارتو در نقاشي?

موارد استفاده از پاسپارتو در نقاشي?

(1 رای)
1200 views

مشخصات فنی محصول

البته شايد پارسپارتو ممكن است كه در رنگ هاي ديگري مانند مات وجود داشته باشد و همين عامل باعث مي شود تا گستردگي پاسپارتو بسيار بيشتر از حد تصور شما باشد.

پاسپارتو اثر هنري را برجسته مي كند تا بيشتر جلب توجه كرده است. گاهي اوقات به عنوان يك حاشيه كوچك يا بزرگ دور آثار هنري قرار مي گيرد. رنگ پاسپارتو بايد با رنگ زمينه نقاشي هماهنگ باشد ولي مي تواند با رنگ قاب عكس متضاد باشد.

شما مي توانيد با تهيه پاسپارتوهاي متضاد با رنگ نقاشي، بر زيبايي اثر هنري خودتان بيفزاييد. هر چقدر كه پاسپارتو با نقاشي و اثر هنري مطابقت داشته باشد به همان اندازه تاثي زيبايي آن را چند برابر خواهد كرد. 

حتي شما مي توانيد با پاسپارتو اندازه تصوير نقاشي را بزرگ تر كرد. به طور يقين اندازه پاسپارتو بايد نسبت به عكس كوچك باشد تا عكس بهتر ديده شود.

البته گاهي اوقات لازم است كه پاسپارتوهاي با رنگ هاي مخالف و متضاد تهيه كنيم تا نقاشي بيشتر جلب توجه كند.

پاسپارتو مي تواند در اندازه و اشكال گوناگوني باشد و هر يك از اشكال و طرح ها مي تواند در زيبايي اثر تاثير بسزايي داشته باشد.

شما مي توانيد متناسب با نقاشي مورد نظر خودتان اندازه پاسپارتو را انتخاب كنيد. هميشه اندازه پاسپارتو را نسبت به اندازه نقاشي مورد نظر خود به اندازه نصف مدنظر بگيريد، بدين ترتيب تابلوي نقاشي بيشتر به چشم خواهد آمد.

هدف اولیه یک قاب بر روی نقاشی های رنگ روغني يا اکریلیک اين است كه توجه شما را به اثر هنري جلب كند و شما بتوانيد كل اثر هنري را مدنظر قرار بدهيد و هرگز به عناصر تشكيل دهنده اثر هنري به صورت جداگانه و گسسته توجه نكنيد.

مهم ترين هدف اثر هنري اين است كه توجه شما را جلب كند و اگر در اين مورد ناموفق بوده بنابراين لازم است كه هنرمند بتواند با انجام كارهاي ديگري توجه شما را به اثر معطوف كند.

هنر قاب كردن نقاشي

 

قاب كردن يك نقاشي مانند يك الماس عمل مي كند و باعث مي شود تا مردم به اثر هنري توجه كنند. زماني كه يك نقاشي به بهترين وجه ارايه شود، بسياري از مردم بدان توجه خواهند كرد.

با اين وجود قاب كردن يك تابلوي نقاشي باعث مي شود تا يك اثر هنري بيشتر جلب توجه كند. در صورتي كه قاب يك نقاشي خوب عمل نكند، در اين صورت هر چه قدر كه يك اثر هنري جهاني باشد بازهم جلب توجه نخواهد كرد.

تفاوت قاب كردن و چسباندن به قاب  

البته لازم نيست كه همه نقاشي ها را قاب بگيريد. قاب كردن تابلوهاي نقاشي اختياري است ولي باعث مي شود تا زيباتر ديده شوند.

شما زماني كه يك تابلوي نقاشي را قاب مي گيريد بر زيبايي اثر هنري مي افزاييد. واژه گالري محلي است كه همه تابلوهاي نقاشي، قاب شده اند و مردم و بازديدكنندگان گالري از ديدن تابلوهاي نقاشي لذت مي برند.

قاب كردن باعث مي شود تا كناره هاي نقاشي زيباتر و ظريف تر ديده شوند و همين عامل باعث مي شود تا تابلوي نقاشي بيشتر به چشم بيايد.

شما با پاسپارتو مي توانيد بين تابلوي نقاشي و قاب نقاشي فاصله ايجاد كنيد و همين باعث برجسته شدن اثر شده و اثر را برجسته تر خواهد كرد.

اكثر هنرمندان تابلوهاي نقاشي خود را بعد از تمام شدن نقاشي، قاب مي كنند تا زيباتر ديده شوند و به همين دليل است كه تابلوهاي نقاشي اكثر هنرمندان زيبا بوده و خريداران بيشماري دارد.

زماني كه بين تابلوي نقاشي و قاب، پاسپارتو قرار نگيرد، اثر هنري نازك تر ديده مي شود و نقاشي چندان زيبا به نظر نخواهد رسيد.

يك هنرمند دوست دارد كه تابلوي نقاشي خود را قاب بگيرد تا زيباتر به نظر برسد. پاسپارتو به نقاشي عمق مي بخشد و باعث مي شود تا بر زيبايي اثر هنري افزوده شود.

نقاشي هاي مقوايي دقيقا مانند نقاشي هاي كاغذي تاثير دارند و مي توانند بر بيننده تاثير داشته باشند ولي بااين وجود قاب كردن نقاشي هاي مقوايي يك امر اختياري بوده و بستگي به تمايل نقاش دارد.

امروزه پاسپارتو مهم ترين عنصر در زمينه تابلوهاي نقاشي است كه در كليه گالري ها و آتليه هاي عكس از  آن مكرر استفاده مي شود. پاسپارتو باعث مي شود تا بيننده به اثر هنري بيشتر توجه كرده و اثر هنري را زيباتر و باشكوه تر از قبل نشان مي دهد و به همين دليل است كه در گالري ها اكثر تابلوهاي نقاشي براحتي به فروش مي رسد.

نوع قاب نقاشي و پاسپارتو

 

البته بسياري از آموزشگاه هاي نقاشي در اين مورد قوانين سخت گيرانه اي ندارند ولي در هر شما مي توانيد از قوانين خودتان در اين مورد تبعيت كنيد.

مهم ترين عامل براي تاثير زيبايي يك اثر هنري اين است كه پاسپارتو را درست را انتخاب كنيم و در نهايت بعد از آن نوع قاب را نيز درست انتخاب كنيم تا اثر هنري زيباتر به نظر برسد.

زيباشناسي پاسپارتو

تنوع رنگي و مقاومت پاسپارتو مهم ترين مشخصه هاي آن است و باعث مي شود تا كاربري ها و موارد استفاده از آن بيشتر باشد. تنوع رنگي پاسپارتو به شما كمك مي كند تا بتوانيد متناسب با رنگ اثرهاي هنري، رنگ پاسپارتو را انتخاب كرده و زيبايي اثر هنري را صد چندان كنيد.

  • پاسپارتوهايي با رنگ طبيعي بهتر هستند و مي توانند زيبايي اثر هنري بيشتر نشان دهند و با هر رنگي مطابقت دارند و براحتي مي توان آن ها را تشخيص داد.
  • هرگز از پاسپارتوهاي سفيد رنگ استفاده نكنيد به خاطر اين كه توجه بيننده را منحرف مي كند. براي جلب توجه بيننده مي توانيد از پاسپارتوي دو رنگي استفاده كنيد.
  • پاسپارتوي رنگي بايد زير پاسپارتوي مات قرار بگيرد و همين كار باعث مي شود تا تاثيرگذاري اثر هنري به ميزان يك چهارم بيشتر شود.
  • شما مي توانيد زير پاسپارتو يك صفحه چوبي بگذاريد و همين كار باعث مي شود تا بين پاسپارتو و اثر هنري خلايي وجود نداشته باشد و برجستگي تابلوي نقاشي را صدبرابر كرده و مي توانيد بر زيبايي اثر هنري نيز بيفزاييد.
  • عرض پاسپارتو و اثر هنري بايد مساوي باشد. ولي حتما عرض پاسپارتو را نسبت به اثر نقاشي بيشتر در نظر بگيريد.
  • در صورتي كه اندازه پاسپاتو و اثر نقاشي به يك اندازه باشد، چشم بيننده به سختي مي تواند زيبايي اثر هنري را تشخيص دهد.
  • بهتر است كه در هر صورت از پاسپارتو استفاده كنيد ، بخاطر اين كه پايين پاسپارتو نسبت به طرفين و بالاي آن تاثيرگذارتر است و همين عامل باعث مي شود زماني كه تابلوي نقاشي به ديوار آويخته مي شود، چشم بتواند اثر هنري را به صورت ثابت مشاهده كند.

برجسته سازي با پارسپارتو و افزايش تاثيرگذاري تابلوي نقاشي

شما با پاسپارتو مي توانيد هر تابلوي نقاشي را برجسته كرده و بر زيبايي آن بيفزاييد. پاسپارتوي باعث مي  شود تا شما بتوانيد با تابلوي نقاشي ارتباط تنگاتنگي داشته باشيد و يك تابلوي نقاشي بتواند بر شما به لحاظ احساسي تاثيرگذار باشد.

مقواي پاسپارتو ، اثرپذير بوده و شما مي توانيد براي آثار هنري خودتان، حاشيه هاي رنگي يا ساده اي را درست كنيد.

با پاسپارتو، تابلوهاي نقاشي را برجسته سازي كرده و بر زيبايي آن ها بيفزاييد. نقاشي هاي رنگ روغني و آبرنگ با پاسپارتو زيباتر و برجسته تر به نظر خواهند رسيد و همين عامل به افزايش فروش تابلوي نقاشي منجر خواهد شد و باعث خواهد شد تا يك اثر هنري به يك شاهكار هنري تبديل شود.

پاسپارتو مي تواند باعث برجسته شدن عناصر نقاشي مي شود و مكمل اثر هنري محسوب مي شود. شما اگر پاسپارتو را به پشت اثر هنري نچسبانيد در اين صورت اثر هنري زيبايي چندان زيادي نخواهد داشت.

حاشيه هاي رنگي بايد با اثر هنري مطابقت داشته باشد تا آن را زيباتر نشان دهد والبته گاهي اوقات تضاد رنگي هم باعث زيبا ديده شدن اثر هنري خواهد شد.

شما بايد متناسب با اندازه اثر خود، پاسپارتو را به آن بچسبانيد و آن را زيباتر كنيد. در صورتي كه پاسپارتو به پشت اثر نچسبد بر زيبايي آن تاثيري نخواهد داشت.

اندازه پاسپارتو بايد نصف اثر هنري يا عكس باشد تا بتواند آن را برجسته و زيباتر نشان دهد. همرنگ بودن يا تضاد رنگي باعث خواهد شد تا بر زيبايي آثار هنري شما افزوده شود.

در صورتي كه هنرمندان تمايل داشته باشند كه تابلوهاي هنري خود را بدون پاسپارتو به ديوار آويزان كنند در اين صورت تاثيرگذاري تابلوي نقاشي و عملكردهاي خود را كاهش مي دهند.

محافظت از تابلوهاي نقاشي با پاسپارتو

پاسپارتو باعث مي شود تا اثرهاي هنري محافظت شده و در عين حال زيباتر به نظر برسند. شما بايد متناسب با سبك و رنگ تابلوي نقاشي، از پاسپارتو استفاده كنيد.

پاسپارتوي شياردار با داشتن شیاری باریک باعث ایجاد کادری ظریف در اطراف پنجره پاسپارتو شده و جلوه بیشتری به اثر هنری می بخشد و باعث مي شود تا زيبايي و عمق اثر هنري بيشتر شود و در نتيجه بر بيننده تاثيرگذار باشد.

شما با خرید از وب سایت قاب ونقاشی میتوانید با تنوع بسیاری از این دسته قاب روبرو شده و محصول مورد نظر خود را با کیفیتی عالی و قیمتی بی نظیر تهیه کنید.وب سایت قاب و نقاشی با مدیریت هنرمندانی خبره مدیریت شده و توانسته محبوبیت خود را بین کاربرانش بدست آورد.

شما می توانید چنین قاب های زیبایی را از وب سایت قاب و نقاشی خریدری کنید. وب سایت قاب و نقاشی توانسته با ارائه تنوع زیادی از محصولات انتخاب را برای شما مشتریان عزیز آسان کند. با خرید از وب سایت قاب و نقاشی می توانید قابهایی با کیفیتی برتر و قیمتی مناسب را فراهم کنید. به جرأت می توان گفت که وب سایت قاب و نقاشی توانسته با کادری متخصص و هنرمندانی خبره محصولاتی متنوع و شکیل را با کیفیتی مثال زدنی داختیار شما کاربران عزیز قرار دهد.کافیست با یک بار کلیک بر روی وب سایت بزرگ قاب و نقاشی محصول مورد نظر خود را انتخاب و به سرعت دریافت کنید و از خرید محصولات این وب سایت لذت ببرید.

 

 

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی

موارد استفاده از پاسپارتو در نقاشي?

ارتباط با ما

آدرس :كرج ،مهرشهر ،ميدان حسين اباد ،خيابان شهيد باقري، خيابان وليعصر،كنار زيرگذر،پلاك ٧
موبایل: 09123046051
موبایل: 09308063119

آمار بازدید سایت

بازدید امروز34
بازدید دیروز55
بازدید ماه397
بازدید کل54054

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

قاب و نقاشی

فعالیت صنایع چوبی قاب و نقاشی در سال ٨٥ بوده و از سال ٩٥ كار خود را به صورت رسمي و در شبكه هاي اجتماعي دنبال كرده است تمركز اصلي صنايع قاب و نقاشی عرضه ي قاب چوبي با بهترين كيفيت و مناسب ترين قيمت است ، كه در سه مدل نازك، پهن ،ديپ و در ٦٠كد رنگي با چوب روس ارائه ميشود. تمامي قاب ها همراه با فيبر و طلق يا شيشه به صورت رايگان بوده و ارسال آن به سراسر كشور به وسيله ي پست انجام ميشود 

عضویت در خبرنامه

اشتراک در جدبدترین مقالات و مطالب سایت

طراحی و سئو وب سایت توسط بانک مشاغل اینفوجاب